Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości
Małgorzata Szałapska

dr n. med. Małgorzata Szałapska

Diabetologia, Pediatria

Jest specjalistką pediatrii i diabetologii. Pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych w zakresie cukrzycy i leczenia otyłości, aktywna uczestniczka i prelegentka licznych międzynarodowych konferencji. Koordynatorka europejskich projektów dotyczących zapobieganiu cukrzycy. Zajmuje się promowaniem zachowań prozdrowotnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, wczesną diagnostyką cukrzycy i jej powikłań. Wraz z zespołem dietetyków CLiPO zajmuje się przygotowywaniem pacjentek z rozpoznanym zespołem metabolicznym do ciąży. Opiekuje się pacjentkami z cukrzycą ciążową.

Certyfikat PTLO dla Małgorzata Szałapska