Poznaj naszych specjalistów
mgr inż.

Magdalena Grobelna

Żywienie
Edukacja

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się różnymi aspektami związanymi z żywieniem zarówno dzieci jaki dorosłych oraz seniorów. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w firmie Gerber, gdzie projektowała odżywki dla niemowląt certyfikowane przez IMiD oraz opiniowane przez IŻŻ. Od roku współpracuje jako wykładowca z Centrum Kształcenia i Wdrożeń. Szkoli kucharzy, intendentów i personel placówek w zakresie prawidłowego bilansowania diet dziecie w żłobkach, przedszkolach i szkołach zgodnego z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Z CLIPO współpracuje od początku jego istnienia. Specjalizuje się w prowadzeniu diet u dzieci i dorosłych z cukrzycą, insulinoopornością, niedoczynością tarczycy oraz innymi zaburzeniami endokrynologicznymi. Od czerwca 2022 r. Jest Edukatorem Cukrzycowym.

chevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram