Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości
Katarzyna Łokieć

dr n. med. Katarzyna Łokieć

Dietetyka kliniczna

Dietetyk, pracownik naukowy, wykładowca, na co dzień związana m.in.: z Zakładem Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych, Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie na oddziałach diabetologicznym i gastroenterologicznym w łódzkich szpitalach. Jest członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions. Ponadto jest autorką i współautorką publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz promotorem wielu prac magisterskich. Za monografię naukową otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bierze udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach zarówno jako uczestnik, jak i prelegent. Jest także twórcą projektów edukacyjnych dla pacjentów oraz personelu medycznego. W pracy z pacjentami zajmuje się m.in. otyłością dzieci i dorosłych oraz jej powikłaniami, chorobami gastrologicznymi, metabolicznymi i autoimmunologicznymi. Pomaga pacjentom nie tylko z nadmiarem masy ciała, ale także niedożywionym np. po leczeniu chirurgicznym czy onkologicznym lub z zaburzeniami odżywiania.