Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości
Ewa Walecka-Kapica

dr n. med. Ewa Walecka-Kapica

Gastroenterologia, Interna

Jest specjalistką chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów w Klinice Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swe zainteresowania zawodowe rozwija przede wszystkim w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), chorób czynnościowych przewodu pokarmowego, a także chorób związanych z zakażeniem Helicobacter pylori. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach klinicznych, dotyczących między innymi terapii biologicznych w nieswoistych zapaleniach jelit, a także leczenia zespołu jelita nadwrażliwego; licznych kursach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Dodatkową, nie mniej ważną dla Niej dziedziną, jest żywienie kliniczne. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała na szkoleniach krajowych i zagranicznych (m. in. w USA – w Johns Hopkins University of Baltimore). Ukończyła również międzynarodowy kurs SCOPE prowadzony przez Founding and European SCOPE, dotyczący roli przewodu pokarmowego w otyłości. Jeste autorką licznych publikacji oryginalnych, artykułów poglądowych i przeglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach.