Poznaj naszych specjalistów
dr n. med.

Anna Łupińska

Endokrynologia dzieci i młodzieży
Pediatria

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiada specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz pediatrii. Pracuje w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie obrony pracy doktorskiej pod tytułem: „Badania nad uwarunkowaniem masy kostnej dzieci łódzkich w wieku 7-10 lat z rozpoznaną otyłością”. Rozprawa doktorska została obroniona z wyróżnieniem. W celu poszerzenia swoich kompetencji i zainteresowań dotyczących profilaktyki i leczenia otyłości wieku rozwojowego, w latach 2014-2015 odbyła również kształcenie podyplomowe na kierunku: „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

W ramach swojej praktyki zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami wzrastania i dojrzewania płciowego, otyłością, chorobami tarczycy, nadnerczy, przysadki oraz innych gruczołów dokrewnych. Istotne jest dla Niej holistyczne, a przy tym indywidualne podejście do każdego pacjenta.

chevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram